محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های مرجوعی

   جهت مرجوع نمودن کالا میزان سپرده برچه اساسی محاسبه میشود؟

   براساس ارزش و حقوق و عوارض که به کالا تعلق میگیرد.

   کالاهای مرجوعی (اعاده به خارج ازکشور) چیست؟

   کالاهای مرجوعی کالاهایی هستند که : 1- بدلیل ممنوعیت و یا غیرمجاز بودن و با عدم تطبیق با مجوزهای مربوطه قابل ترخیص نمی باشند. 2- بعنوان ورود موقت قبلأ به کشور وارد شده اند و در پایان مهلت مربوطه برای اعاده به خارج از کشور اظهار مرجوع میشود.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها