محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  •  
  • فهرست اخبار
   گزارش افزایش 533 درصدی تأمین مالی از بازار سرمایه

   صد روز 100 اقدام

   گزارش افزایش 533 درصدی تأمین مالی از بازار سرمایه

   شبکه اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه صد روز 100 اقدام گزارش رشد و رونق در شرق کشور را منتشر کرد.

   گزارش گامی به سوی امنیت بیمه گذاران

   صد روز 100 اقدام

   گزارش گامی به سوی امنیت بیمه گذاران

   شبکه اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه صد روز 100 اقدام گزارش جذب 11 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه خارجی در 6 ماه را منتشر کرد.

   گزارش رشد و رونق در شرق کشور

   صد روز 100 اقدام

   گزارش رشد و رونق در شرق کشور

   شبکه اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه صد روز 100 اقدام گزارش رشد و رونق در شرق کشور را منتشر کرد.

   گزارش جذب 11 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه خارجی در 6 ماه

   صد روز 100 اقدام

   گزارش جذب 11 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه خارجی در 6 ماه

   شبکه اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه صد روز 100 اقدام گزارش جذب 11 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه خارجی در 6 ماه را منتشر کرد.

   گزارش تحقق 89 درصدص درآمد حاصل از واگذاری ها

   صد روز 100 اقدام

   گزارش تحقق 89 درصدص درآمد حاصل از واگذاری ها

   شبکه اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه صد روز 100 اقدام گزارش تحقق 89 درصدص درآمد حاصل از واگذاری ها را منتشر کرد.

   گزارش بازگشت اعتماد به صنعت بیمه

   صد روز 100 اقدام

   گزارش بازگشت اعتماد به صنعت بیمه

   شبکه اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه صد روز 100 اقدام گزارش بازگشت اعتماد به صنعت بیمه را منتشر کرد.

   گزارش افزایش بهره وری در شرکت های واگذار شده

   صد روز 100 اقدام

   گزارش افزایش بهره وری در شرکت های واگذار شده

   شبکه اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه صد روز 100 اقدام گزارش افزایش بهره وری در شرکت های واگذار شده را منتشر کرد.

   گزارش گشایش های برجام در بخش پولی و بانکی

   صد روز 100 اقدام

   گزارش گشایش های برجام در بخش پولی و بانکی

   شبکه اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه صد روز 100 اقدام گزارش گشایش های برجام در بخش پولی و بانکی را منتشر کرد.

   گزارش کاهش ریسک کشوری پس از 10 سال

   صد روز 100 اقدام

   گزارش کاهش ریسک کشوری پس از 10 سال

   شبکه اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه صد روز 100 اقدام گزارش کاهش ریسک کشوری پس از 10 سال را منتشر کرد.

   برخورد بافراریان بزرگ در حمایت از قانونمداران

   حسین تاجمیر ریاحی مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی از اقدامات علیه فراریان مالیاتی گفت:

   برخورد بافراریان بزرگ در حمایت از قانونمداران

   شفافیت اقتصادی در گرو تحقق عدالت مالیاتی است، در این راستا دولت حسن روحانی پس از روی کار آمدن مبارزه با مفسدان اقتصادی را سر لوحه برنامه های اقتصادی خود قرار داد، به گفته حسین تاجمیر ریاحی مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی؛ مجموعه وزارت اقتصاد با اصلاح قوانین مالیاتی و به دام انداختن فراریان مالیاتی یک قدم به تحقق عدالت اقتصادی نزدیک تر شد. به عنوان مثال فقط در 2 پرونده بزرگ 1025 میلیارد تومان مالیات به نفع بیت المال احصاء شد. گفت و گو با وی را در زیر بخوانید:

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها